The Bullfighters

mutation 10

// ----------------------------------------------------------------------------- // ~ The Klutzes ~ // @sevenfive // ----------------------------------------------------------------------------- ai.step = function(o) { //CONSTANTS TIME = 0.25; if (o.me.queen) {TIME = 0.4;} SPLINTERTIME = 5; OY = 10; GREED = 10; ENEMYCLUSTER = 0.3; //ABBREVIATIONS var ol = o.lib; var olv = o.lib.vec; var ola = o.lib.ang; var os = o.ships; var og = o.game; var here = o.me.pos; var torque = 0; var thrust = 0; var label = ""; if (o.me.queen) { label += "Matador"; } else { label += "Picador"; } var endgame = true; for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (os[i].alive & !os[i].queen) { endgame = false; } } if (!o.me.queen) {endgame = false;} if (endgame) { label = "¡Indulto!";} var force = o.game.center; //MOONS for (var i = 0; i < o.moons.length; i++) { var offset = olv.diff(here,o.moons[i].pos); var distance = olv.len(offset) - o.moons[i].radius; var speed = ol.physics.speedToward(olv.diff(o.moons[i].vel,o.me.vel),o.moons[i].pos,here); var danger = 1000/Math.pow(noneg(distance - TIME*speed),2); var away = olv.normalized(offset); force = olv.sum(force,olv.times(away,danger)); } //EDGE COLLISION BASED { var exitpoint = here; exitpoint = olv.sum(exitpoint,olv.times(o.me.vel,0.1)); while (olv.len(exitpoint) < og.moon_field | olv.len(exitpoint) < og.moon_field - 20 & o.me.queen) { exitpoint = olv.sum(exitpoint,olv.times(o.me.vel,0.1)); } var offset = olv.diff(here,exitpoint); var distance = olv.len(offset); var speed = ol.physics.speedToward(o.me.vel,exitpoint,here); //used to be 20, power 1 var edge1 = 20; var qtime = 1; if (o.me.queen) {edge1 = 160; qtime = 1;} var danger = edge1/Math.pow(noneg(distance-TIME*qtime*speed),1); var away = olv.normalized(offset); force = olv.sum(force,olv.times(away,danger)); } //EDGE NAIVE { var offset = olv.times(here,-1); var distance = og.moon_field - olv.len(offset); var edge2 = 5; if ((og.time > SPLINTERTIME | o.me.area_frac < 0.5 ) & o.me.queen) {edge2 = 35;} var danger = edge2/distance; var away = olv.normalized(offset); force = olv.sum(force,olv.times(away,danger)); } //FRIENDLIES var friends = og.center; for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (os[i].friendly | !os[i].alive) { var offset = olv.diff(here,os[i].pos); var distance = olv.len(offset); var frend = 10; if (og.time > SPLINTERTIME & o.me.queen) {frend = 30;} var danger = frend/Math.pow(distance,2); var away = olv.normalized(offset); friends = olv.sum(friends,olv.times(away,danger)); } } force = olv.sum(force,friends); //ENEMIES var enemies = og.center; var closest = 999; var closestship = o.me for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (!os[i].friendly & os[i].alive) { if (os[i].dist < closest | os[i].dist/2 < closest & os[i].queen & !o.me.queen) { closest = os[i].dist; closestship = os[i]; } } } var speed = -20/olv.len(o.me.vel); if (og.moon_field < 50) { speed *= 2; } if (o.me.queen & og.moon_field > 50) { speed *= 0; //10/Math.pow(closest,1); } var aim = closestship.pos; if (closestship.queen) { aim = olv.sum(aim,olv.times(closestship.vel,0)); } enemies = olv.times(olv.normalized(olv.diff(here,aim)),speed); force = olv.sum(force,enemies); //QUEEN DEFENSE if (o.me.queen) { var def = og.center; var worst = 0; var worstship = o.me; for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (!os[i].friendly & os[i].alive) { var dist = os[i].dist; var speed = ol.physics.speedToward(olv.diff(os[i].vel,o.me.vel),os[i].pos,here); var danger = 25/noneg(dist-TIME*speed+10); if (danger > worst) { worst = danger; worstship = os[i]; } } } var offset = olv.diff(here,worstship.pos); var away = olv.normalized(offset); def = olv.times(away,worst); if (worstship.dist - TIME*ol.physics.speedToward(olv.diff(worstship.vel,o.me.vel),worstship.pos,here) < 20) { label = "¡Olé!"; var def1 = rot90(o,def); var def2 = rot270(o,def); if (lugarscore(o,def1) > lugarscore(o,def2)) { def = def1; } else { def = def2; } } force = olv.sum(force,def); } force = olv.times(force,40000); var target; target = olv.sum(here,force); //SPLINTERING if (og.time < SPLINTERTIME & o.me.area_frac > 0.5) { var ourqueen = o.me; for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (os[i].friendly & os[i].queen) { ourqueen = os[i]; } } if (o.me.pos[0] > 0) { target = olv.fromPolar([175*0.9,0]); } else { target = olv.fromPolar([175*0.9,Math.PI]); } var dvel = olv.times(olv.diff(target,here),2); var ddvel = olv.diff(dvel,o.me.vel); target = olv.sum(here,ddvel); } if (closest < OY & !o.me.queen | closest < 10 & og.moon_field < 50) { target = closestship.pos; label = "¡Olé!"; } suggested = ol.targeting.simpleTarget(o.me,target); return { torque: suggested.torque, thrust: suggested.thrust, label: label }; }; rot90 = function(o,vector) { var angle = o.lib.vec.ang(vector); var length = o.lib.vec.len(vector); return o.lib.vec.fromPolar([length,o.lib.ang.rescale(Math.PI/2 + angle)]); } rot270 = function(o,vector) { var angle = o.lib.vec.ang(vector); var length = o.lib.vec.len(vector); return o.lib.vec.fromPolar([length,o.lib.ang.rescale(-1*Math.PI/2 + angle)]); } noneg = function(x) { if (x < 1) { return 1; } else { return x; } } lugarscore = function(o,lugar) { var closest = 999; for (var i = 0; i < o.moons.length; i++) { var dist = o.moons[i].dist - o.moons[i].radius; if (dist < closest) { closest = dist; } } var borderdist = (o.game.moon_field - o.lib.vec.len(lugar))*0.5 ; if (borderdist < closest) { closest = borderdist; } return closest; } //IDEA: Apply unstoppable moon-force to border, ie treat border as inside-out moon? /* // ----------------------------------------------------------------------------- // ~ The Klutzes ~ // @sevenfive // ----------------------------------------------------------------------------- ai.step = function(o) { //CONSTANTS TIME = 0.25; if (o.me.queen) {TIME = 0.4;} SPLINTERTIME = 5; //ABBREVIATIONS var ol = o.lib; var olv = o.lib.vec; var ola = o.lib.ang; var os = o.ships; var og = o.game; var here = o.me.pos; var torque = 0; var thrust = 0; var force = o.game.center; //MOONS for (var i = 0; i < o.moons.length; i++) { var offset = olv.diff(here,o.moons[i].pos); var distance = olv.len(offset) - o.moons[i].radius; var speed = ol.physics.speedToward(olv.diff(o.moons[i].vel,o.me.vel),o.moons[i].pos,here); var danger = 1000/Math.pow(noneg(distance - TIME*speed),2); var away = olv.normalized(offset); force = olv.sum(force,olv.times(away,danger)); } //EDGE COLLISION BASED { var exitpoint = here; exitpoint = olv.sum(exitpoint,olv.times(o.me.vel,0.1)); while (olv.len(exitpoint) < og.moon_field | olv.len(exitpoint) < og.moon_field - 20 & o.me.queen) { exitpoint = olv.sum(exitpoint,olv.times(o.me.vel,0.1)); } var offset = olv.diff(here,exitpoint); var distance = olv.len(offset); var speed = ol.physics.speedToward(o.me.vel,exitpoint,here); //used to be 20, power 1 var edge1 = 20; var qtime = 1; if (o.me.queen) {edge1 = 160; qtime = 1;} var danger = edge1/Math.pow(noneg(distance-TIME*qtime*speed),1); var away = olv.normalized(offset); force = olv.sum(force,olv.times(away,danger)); } //EDGE NAIVE { var offset = olv.times(here,-1); var distance = og.moon_field - olv.len(offset); var edge2 = 5; if ((og.time > SPLINTERTIME | o.me.area_frac < 0.5 ) & o.me.queen) {edge2 = 35;} var danger = edge2/distance; var away = olv.normalized(offset); force = olv.sum(force,olv.times(away,danger)); } //FRIENDLIES var friends = og.center; for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (os[i].friendly) { var offset = olv.diff(here,os[i].pos); var distance = olv.len(offset); var frend = 10; if (og.time > SPLINTERTIME & o.me.queen) {frend = 30;} var danger = frend/Math.pow(distance,2); var away = olv.normalized(offset); friends = olv.sum(friends,olv.times(away,danger)); } } force = olv.sum(force,friends); //ENEMIES var enemies = og.center; var closest = 999; var closestship = o.me for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (!os[i].friendly & !os[i].invincible) { if (os[i].dist < closest | os[i].dist/2 < closest & os[i].queen & !o.me.queen) { closest = os[i].dist; closestship = os[i]; } } } var speed = -20/olv.len(o.me.vel); if (og.moon_field < 50) { speed *= 2; } if (o.me.queen & og.moon_field > 50) { speed *= 0; //10/Math.pow(closest,1); } var queenpos = here; for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (os[i].friendly & os[i].queen) { queenpos = os[i].pos } } enemies = olv.times(olv.normalized(olv.diff(here,closestship.pos)),speed); var iamsmallest = true; for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (olv.len(olv.diff(os[i].pos,queenpos)) <= olv.len(olv.diff(here,queenpos)) & os[i].friendly & !os[i].queen) { iamsmallest = false; } } var smallestlabel = ""; //nobody steps up after a few seconds... if (false & iamsmallest & !o.me.queen) { smallestlabel = ":)"; var dpoint = olv.sum(queenpos,olv.times(olv.normalized(olv.diff(here,queenpos)),50)); var dvel = olv.diff(here,dpoint); var defq = olv.times(dvel,speed); force = olv.sum(force,defq); } else { force = olv.sum(force,enemies); } //QUEEN DEFENSE if (o.me.queen) { var def = og.center; var worst = 0; var worstship = o.me; for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (!os[i].friendly & !os[i].invicible) { var dist = os[i].dist; var speed = ol.physics.speedToward(olv.diff(os[i].vel,o.me.vel),os[i].pos,here); var danger = 10/noneg(dist-TIME*speed+10); if (danger > worst) { worst = danger; worstship = os[i]; } } } var offset = olv.diff(here,worstship.pos); var away = olv.normalized(offset); def = olv.times(away,worst); if (worstship.dist - TIME*ol.physics.speedToward(olv.diff(worstship.vel,o.me.vel),worstship.pos,here) < 20) { var def1 = rot90(o,def); var def2 = rot270(o,def); if (olv.len(olv.sum(here,def1)) < olv.len(olv.sum(here,def2))) { def = def1; } else { def = def2; } } force = olv.sum(force,def); } force = olv.times(force,40000); var target; target = olv.sum(here,force); //SPLINTERING if (og.time < SPLINTERTIME & o.me.area_frac > 0.5) { var ourqueen = o.me; for (var i = 0; i < os.length; i++) { if (os[i].friendly & os[i].queen) { ourqueen = os[i]; } } if (o.me.pos[0] > 0) { target = olv.fromPolar([175*0.9,0]); } else { target = olv.fromPolar([175*0.9,Math.PI]); } var dvel = olv.times(olv.diff(target,here),2); var ddvel = olv.diff(dvel,o.me.vel); target = olv.sum(here,ddvel); } if (closest < 10 & !o.me.queen) { target = closestship.pos; } suggested = ol.targeting.simpleTarget(o.me,target); return { torque: suggested.torque, thrust: suggested.thrust, label: smallestlabel }; }; rot90 = function(o,vector) { var angle = o.lib.vec.ang(vector); var length = o.lib.vec.len(vector); return o.lib.vec.fromPolar([length,o.lib.ang.rescale(Math.PI/2 + angle)]); } rot270 = function(o,vector) { var angle = o.lib.vec.ang(vector); var length = o.lib.vec.len(vector); return o.lib.vec.fromPolar([length,o.lib.ang.rescale(-1*Math.PI/2 + angle)]); } noneg = function(x) { if (x < 1) { return 1; } else { return x; } } //THE JUNKYARD /* var querida = ola.diff(o.me.rot,olv.ang(force)); var qdiff = o.lib.ang.diff(querida,o.me.rot); torque = Math.max(-1,Math.min(1,10*qdiff-o.me.a_vel)); if (Math.abs(qdiff) < 1.2) { thrust = 1; } */

recent battles, mutation 10

Result Against When Recording
The Fluid dynamics mutation 25 1549 days ago 16.5 sec
The Klutzes mutation 452 1550 days ago 11.185 sec
The coffeebeans mutation 146 1550 days ago 25.24 sec
The Jinx mutation 29 1550 days ago 33.175 sec
The Knife of Dreams mutation 1 1550 days ago 8.89 sec
The Fluid dynamics mutation 28 1550 days ago 6.405 sec
The Circle Zone mutation 84 1551 days ago 7.205 sec
The GOOMBA mutation 3 1551 days ago 8.745 sec
The Enemy Gate is Down mutation 37 1551 days ago 5.175 sec
The Booty Slapper mutation 123 1551 days ago 8.605 sec

discuss The Bullfighters

comments powered by Disqus